Chính sách Internet an toàn cho trẻ em của Trung Quốc có thể ép buộc các hãng công nghệ thay đổi

Trung Quốc đã đề nghị tăng cường các chính sách về an toàn Internet cho trẻ em, trong đó có thể buộc các công ty công nghệ phải thay đổi các hoạt động đáng kể để đáp ứng những yêu cầu mới.

Chính sách Internet an toàn cho trẻ em của Trung Quốc có thể ép buộc các hãng công nghệ thay đổi

Các quy định dự thảo yêu cầu các nhà khai thác Game trực tuyến khóa trẻ em dưới 18 tuổi vào ban đêm. Và họ cũng sẽ có thêm các trang web để cảnh báo về nội dung được coi là không phù hợp với trẻ vị thành niên.

Chính sách internet này ảnh hưởng dến tất cả các hãng công nghệ hoạt động tại Trung Quốc

Một số công ty phản đối công khai qui dịnh này của Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành cho biết rằng cần phải thực hiện nghiêm túc các quy định ban hành và cũng có thể buộc các công ty nước ngoài sử dụng các phần mềm kiểm duyệt của Trung Quốc vì họ không thể kiểm soát hết các công ty công nghệ ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Các quy định bao gồm cả thiết bị thông minh, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến tất cả các nhà sản xuất thiết bị bán ra ở Trung Quốc, bao gồm cả máy tính của Apple Inc, Dell, HP Inc và những hãng công nghệ khác.

Đề xuất này là mới nhất trong một chuỗi các biện pháp yêu cầu các công ty công nghệ để giúp cho bộ lọc web của Trung Quốc, được gọi là Great Firewall siết chặt hơn.

Advertisements